Gwasanaeth ailgartrefu

Dogs Home - open day

Mae gwasanaeth ailgartrefu'r cyngor yn cynnwys:

  • help a chyngor ar ddewis y ci mwyaf addas, gydag ymweliad â'ch cartref i drafod gyda chi a'ch teulu
  • cyfnod prawf o bythefnos i weld a ydych chi a'r ci yn addas i'ch gilydd, gyda'n staff profiadol wrth law i helpu gydag unrhyw broblemau
  • sicrhau bod eich ci newydd wedi cael ei frechiadau a thriniaeth llyngyr
  • codi pris rhesymol, sy'n cynnwys gosod microsglodyn
  • cyngor ar ysbaddu gan yr Ymddiriedolaeth Cŵn neu Gartref Cŵn Dinas Casnewydd

Bydd wardeniaid cŵn yn archwilio cartref pob darpar berchennog newydd cyn i gi gael ei osod.

Pan na fydd cŵn yn cael eu hawlio neu eu hailgartrefu, bydd y cyngor yn gweithio gyda Four Paws Animal Rescue.  

Oriau agor Cartref Cŵn Dinas Casnewydd