Cŵn Strae

Mae’n ofyniad cyfreithiol bod ci yn gwisgo coler gyda disg arni yn nodi enw a chyfeiriad.

Mae unrhyw gŵn strae sy’n cael eu canfod yng Nghasnewydd yn cael eu cludo i Gartref Cwn Dinas Casnewydd a bydd gan berchennog saith diwrnod i hawlio ei gi.

Adrodd ar gi strae

Gellir hefyd gosod microsglodyn mewn ci.  Dull o roi rhif adnabod unigol parhaol i gi sy’n cael ei ychwanegu at y Gofrestr PetLog yw hwn.

Oriau agor a chostau