Parcio i Breswylwyr

Coronavirus Covid-19

Applications must be made online.


 

Mae cynlluniau parcio preswylwyr sy'n cael eu rhedeg gan Gyngor Dinas Casnewydd yn helpu preswylwyr i ddod o hyd i fannau parcio gerllaw eu cartref.

Caiff trwyddedau parcio eu rhoi i breswylwyr stryd sydd â chynllun parcio preswylwyr, gydag uchafswm o ddwy drwydded fesul aelwyd.

Gall trwyddedau parcio preswylwyr gael eu defnyddio ar gyfer ceir, beiciau modur a faniau sy'n pwyso llai na 1524 kg heb lwyth.  

Rhaid dangos trwyddedau yn glir ac maent yn berthnasol ar gyfer parcio ar ochr y ffordd yn unig.

Gweld ardaloedd parcio preswylwyr

Apply for a new resident parking scheme

Gwneud cais am drwydded parcio neu adnewyddu trwydded parcio

Newid neu ganslo trwydded parcio

Trwyddedau i ymwelwyr 

Rhagor o wybodaeth

Cysylltu 

E-bost info@newport.gov.uk Yr Orsaf Wybodaeth, Queensway, Casnewydd NP20 4AX

Defnyddio'r ffurflen gyswllt ar-lein