Diwrnodau Casglu

Rhaid i chi osod eich biniau a’ch blychau ar ymyl y ffordd y tu allan i’ch eiddo erbyn 7am ar y diwrnod casglu.

Cadarnhau eich diwrnodau casglu

21 June 2019: we are aware that collection dates are not displaying and are working to put this right, apologies for any inconvenience

 

Darllenwch am newidiadau i’ch ailgylchu wythnosol 

Mae eich gwastraff gardd a’ch bin sbwriel yn cael eu casglu pob pythefnos, y naill a’r llall bob yn ail wythnos.