Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

COVID 19, Monday 23 March: The HWRC will close from tonight because of a significant increase in visitors to the site over the past few days, posing a risk to both visitors and staff and in line with government guidanceon social distancing. 

Kerbside collections will continue as normal.

Residents are asked to keep materials such as wood, scrap metal, mattresses, paints, rubble, clothes, furniture etc, for disposal when the COVID 19 emergency is over and the HWRC reopens.

 

Mae Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Casnewydd ym Maesglas ym mynedfa’r safle tirlenwi oddi ar gylchfan y SDR (A48).

Cyfeiriad

Docks Way, Maesglas, Casnewydd, Gwent NP20 2NS (peidiwch â defnyddio hwn ar gyfer llyw lloeren).

Dod o hyd i'r Ganolfan Ailgylchu ar fapiau Fy Nghasnewydd.   

Newidiadau i ddidoli gwastraff

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cyflwyno didoli gwastraff cymysg yn y ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref i gynyddu ailgylchu a lleihau gwastraff diangen.

O 1 Ebrill 2020, bydd angen i breswylwyr naill ai ddidoli gwastraff cyn ymweld neu ddefnyddio man didoli pwrpasol i sicrhau bod yr holl ddeunyddiau ailgylchadwy yn cael eu tynnu a'u rhoi yn y cynwysyddion perthnasol. 

Bydd gofyn i'r trigolion sy'n dod â bagiau du, cynwysyddion neu drelars gwastraff cymysg i'r CAGC gyflwyno'r cynnwys i'r gweithwyr a dangos nad oes eitemau y gellir eu hailgylchu yn cael eu gwaredu. 

Argymhellir yn gryf eich bod yn gwahanu eich gwastraff gartref er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei drin yn gyflym ac yn effeithlon.

Gweler Cwestiynau cyffredin (pdf)

Dysgwch yr hyn y gellir ei ailgylchu yn y Ganolfan Ailgylchu

Oriau Agor 

  • Dydd Llun: 7.30am - 4.30pm
  • Dydd Mawrth: 7.30am - 4.30pm
  • Dydd Mercher: 7.30am - 4.30pm
  • Dydd Iau: 7.30am - 4.30pm
  • Dydd Gwener: 7.30am - 4.30pm
  • Dydd Sadwrn: 9am - 4.30pm
  • Dydd Sul: 9am - 4.30pm 

Bydd y mynediad olaf 15 munud cyn yr amser cau.

Mae’r safle ar gau ar Ŵyl y Banc ac eithrio dydd Gwener y Groglith & Ŵyl y Banc fis Awst pan yw ar agor o 7.30am tan 4.30pm.

Caiff preswylwyr Casnewydd ddefnyddio’r safle am ddim a chant hefyd ailgylchu yn un o ganolfannau ailgylchu Casnewydd.

Dysgwch beth gallwch ei ailgylchu yn y Ganolfan Ailgylchu.

Mae’n bosibl y gofynnir i breswylwyr â gwastraff heb ei drefnu, neu sy’n defnyddio trelar, gyflwyno tystiolaeth eu bod yn byw yng Nghasnewydd a dangos cynnwys eu bagiau i sicrhau na chaiff deunydd ailgylchu ei anfon i dirlenwi.

Caiff preswylwyr Casnewydd adael nid mwy na phedwar bag bin o wastraff y cartref heb ei drefnu os na ellir ailgylchu’r deunydd go iawn. 

Safle tirlenwi

Mae’r safle tirlenwi ar gyfer cwsmeriaid masnachol a phreswylwyr sy’n defnyddio cerbydau mawr, trelars neu faniau.

Oriau agor

Dydd Llun – dydd Iau: 7:30am – 3:30pm

Dydd Gwener: 7:30am – 3:00pm

Dydd Sadwrn: 9am - 12pm

Dydd Sul: Ar gau

Gwyliau’r Banc: ar gau ac eithrio dydd Gwener y Groglith (7:30am - 3:30pm)

Gweld y costau presennol ar gyfer tirlenwi.