Costau tirlenwi

Costau gwaredu gwastraff ar gyfer safle tirlenwi Casnewydd 2017

Costau gwastraff cyfredol

 

 Cost fesul tunnell           

   Cost gwaredu                 

 £52.26

   Treth tirlenwi

 £86.10

    Is-gyfanswm

 £134.43

   TAW

 £26.89

   Cyfanswm

 £161.32

 

 Costau gwastraff segur

 

 Cost per tonne     

   Cost gwaredu            

  £52.26

   Treth tirlenwi

  £2.70

     Is-gyfanswm

  £51.03

   TAW

  £10.21

   Cyfanswm

  £61.24

Mae isafswm cost ar gyfer gweithrediadau masnachol, sef dau dunnell o wastraff, sef £322.64 yn cynnwys TAW.

Bydd isafswm cost dewisol o 240kg o wastraff am £40.00 yn cynnwys TAW ar gyfer preswylwyr mewn faniau.