Canolfannau ailgylchu

Yn ogystal â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, mae gan Gasnewydd fanciau ailgylchu o gwmpas y ddinas, lle gallwch adael deunyddiau ailgylchadwy. 

Asda, Pencarn Way, Dyffryn

 • Tuniau a photeli plastig
 • Gwydr
 • Papur

Mae parcio golygfan Christchurch

 • Tuniau
 • Gwydr

Chepstow Road, encilfa’r A48 (Parc Seymour)

 • Tuniau
 • Gwydr

Y Ganolfan Ddinesig (y brif fynedfa)

 • Gwydr

Maes parcio Hill Street

 • Tuniau
 • Gwydr

Maes parcio Maindee

 • Tuniau a photeli plastig
 • Gwydr
 • Papur
 • Dillad, esgidiau a thecstilau

Sainsburys, A4042 Crindau

 • Llyfrau, CDau a DVDau
 • Dillad ac esgidiau
 • Batris y cartref (yn y siop)

Encilfa Tregwilym Road

 • Tuniau a photeli plastig
 • Gwydr
 • Papur