Gwastraff ac Ailgylchu

bin lorry

Mae Casnewydd yn gweithio tuag at gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o ailgylchu 70% o wastraff erbyn 2025. Gofynnir i breswylwyr gymryd rhan ym mhob cynllun ailgylchu a gynigir er mwyn helpu i gyflawni’r targed hwn. 

 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn…

 Gwastraff gardd 

 

  Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon a sbwriel

 Siop Ail Gyfle

 Banciau ailgylchu

  Gwastraff masnach

 Casgliadau â chymorth

 Canllawiau ar Gasgliadau Gwastraff ac Ailgylchu Domestig

 Ailgylchu ymyl y pafin

 Project Gwyrdd