Gwastraff ac Ailgylchu

Mae Casnewydd yn gweithio tuag at gyrraedd targed Llywodraeth Cymru o ailgylchu 70% o wastraff erbyn 2025. Gofynnir i breswylwyr gymryd rhan ym mhob cynllun ailgylchu a gynigir er mwyn helpu i gyflawni’r targed hwn. 

Cadarnhau eich diwrnodau casglu

Cael gwybod pa wastraff a gesglir gennym

Archebu bagiau a biniau newydd

Rhoi gwybod am gasgliad biniau a fethwyd

Gwneud cais i eitem swmpus gael ei chasglu

 Gwybodaeth am y ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn…

 Gwastraff gardd

 

 

Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon a sbwriel

 Siop Ail Gyfle

 Banciau ailgylchu

Gwastraff masnach

 Casgliadau â chymorth

 Strategaeth Rheoli Gwastraff

 Ailgylchu ymyl y pafin

 Project Gwyrdd