Beth rydym ni'n ei gasglu

Casgliadau ailgylchu wythnosol gan Wastesavers:

Blwch coch = plastigau, tuniau, ffoil

Blwch gwyrdd = cardbord, cartonau ‘tetra’, jariau gwydr

Blwch glas = papur, tecstilau, eitemau trydanol bach

Cadi bwyd = gweddillion bwyd, croen llysiau/ffrwythau a bwyd dros ben

Cesglir bobpythefnos, bob yn ail wythnos:

Bin olwynion ar gyfer sbwriel = eitemau sy’n methu cael eu hailgylchu ac a fydd yn mynd i dirlenwi yng Nghasnewydd.

Bin gwastraff gardd = porfa, darnau o blanhigion wedi’u tocio

Edrychwch yma i gadarnhau pryd mae eich biniau’n cael eu casglu

Batris

Gall trigolion Casnewydd ailgylchu pob math o fatris bach y cartref fan hyn::

  • Marchnad Casnewydd
  • Llyfrgell Betws
  • Llyfrgell Caerllion
  • Y Llyfrgell Ganolog
  • Llyfrgell Malpas
  • Llyfrgell Pillgwenlly
  • Llyfrgell Ringland
  • Llyfrgell Tŷ-du
  • Canolfan Ailddefnyddio Wastesavers (138-142 Chepstow Road)